23 Φεβ 2009

Phonetics Builder - Φωνητικός Κειμενογράφος

Γράψτε στο Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο με το Phonetics Builder!!!
Είναι συμβατό με unicode και μπορείτε να δημοσιεύσετε το θέμα σας σε Ιστοσελίδες.!!
Οδηγίες:
Εγκαταστήστε το
Στο εισαγωγικό πατήστε "Close"
Εισάγετε το φθόγγο ή την πρόταση που θέλετε, πατήστε ''copy to clipboard" και κάντε "paste'' στο κείμενο που θέλετε.
Aν στον πίνακα δεν βλέπετε το φθόγγο που θέλετε κάντε δεξί κλικ στο χαρακτήρα που θέλετε να αντικαταστήσετε και διαλέξτε!!!
Έτσι μπορείτε να δημιουργήσετε το ΙΡΑ που εσείς θέλετε......

Διαφοροποιητικα Χαρακτηριστικά Συμφωνων της Ν.Ε.ΤΡΟΠΟΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ

1.[+τεταμένο]:ο κορμός ή η βάση τηςγλώσσας είναι πιο συμπιεσμένοι απ' ό,τι κατά την άρθρωση των[-τεταμένων].
2.[+εξακολουθητικό]:αρθρώνονται με στένωση της στοματικής κοιλότητας, που επιτρέπει την έξοδο του διερχόμενου αέρα.Οι [-εξακολουθητικοί] αντίθετα παράγονται με τέλειο φραγμό του ρεύματος αέρα.
3.[+βραδεία άφεση]: δύο διαδοχικές φάσεις αρθρωσης: πρώτα ο αέρας συγκρατείται στην στομ. κοιλότητα και μετά ο αέρας αφήνεται να βγεί προς τα έξω. (ts και dz) ενώ όλοι οι άλλοι φθόγγοι είναι [-βραδεία άφεση].
4.[+πλευρικό]:το ρεύμα αέρα εμποδίζεται στο κέντρο της στομ. κοιλότητας ,αλλά είναι ελεύθερο από τα πλάγια. (l,ʎ).
5.[+τριβόμενο]:ο αέρας συμπιέζεται ανάμεσα σε δύο προσεγγίζουσες επιφάνειες, διαταράσσοντας έτσι τη ροή του. ([f],[v],[s],[z],[ʣ]).

Δείτε όλα τα Όργανα της Άρθρωσης
Οι φθόγγοι της Αγγλικής γλώσσας με animation και videos
Οι φθόγγοι της Ισπανικής γλώσσας με animation και videos
Οι φθόγγοι της Γερμανικής γλώσσας με animation και videos

20 Φεβ 2009

Σημασία και χρήση των χρόνων

Χρόνος Σημασία – Χρήση

Ενεστώτας παρουσιάζουμε μια πράξη που γίνεται στο παρόν εξακολουθητικά,

π.χ. Κάθομαι στο γραφείο και γράφω.

Άλλες σημασίες – χρήσεις:

στην παρουσίαση γεγονότων που συνέβησαν στο παρελθόν, για να δώσουμε ζωντάνια στην περιγραφή ή

αφήγηση (ιστορικός ενεστώτας)

σε αθλητικές περιγραφές

για ενέργειες που θα γίνουν στο άμεσο μέλλον

π.χ. Αύριο φεύγω.

Παρατατικός τονίζουμε τη διάρκεια ή την επανάληψη μιας πράξης που γινόταν στο παρελθόν,

π.χ. Το Σάββατο διάβαζα τρεις ώρες (δίνουμε έμφαση στη διάρκεια)

Το καλοκαίρι ξυπνούσα αργά το μεσημέρι (δίνουμε έμφαση στην επανάληψη)

Αόριστος παρουσιάζουμε συνοπτικά ένα γεγονός που έγινε στο παρελθόν, χωρίς να μας ενδιαφέρει η διάρκειά του αλ-

λά το ίδιο το γεγονός,

π.χ. Το Σάββατο διάβασα τρεις ώρες (δίνουμε έμφαση στο γεγονός – όχι στη διάρκεια)

Άλλες σημασίες – χρήσεις:

δηλώνουμε μια μεταβολή που άρχισε στο παρελθόν,αλλά τα αποτελέσματά της φτάνουν στο παρόν, π.χ. Κουράστηκε και θέλει να κοιμηθεί.

εκφράζουμε την υπόθεση σε έναν υποθετικό λόγο,π.χ. Μίλησες την ώρα του μαθήματος; Αλίμονό σου!

(= Αν μιλήσεις την ώρα του μαθήματος, αλίμονό σου)

δηλώνουμε μια επείγουσα ή πολύ σίγουρη μελλοντική ενέργεια, π.χ. Αν σε πιάσω, χάθηκες!

Εξακολουθητικός μέλλοντας τονίζουμε τη διάρκεια ή την επανάληψη μιας πράξης στο μέλλον,

π.χ. Αύριο θα γράφω όλο το απόγευμα (δίνουμε έμφαση στη διάρκεια)

Από αύριο θα ξυπνάω πολύ νωρίς (δίνουμε έμφαση στην επανάληψη)

Άλλες σημασίες – χρήσεις:

εκφράζουμε ισχυρή πιθανότητα για κάτι,

π.χ. Θα του αρέσει, πιστεύω, η νέα του δουλειά.

Συνοπτικός Μέλλοντας παρουσιάζουμε συνοπτικά ένα γεγονός που θα γίνει στο μέλλον, χωρίς να μας ενδιαφέρει η διάρκειάτου αλλά το ίδιο το γεγονός

π.χ. Απόψε θα κοιμηθώ αργά (δίνουμε έμφαση στο γεγονός – όχι στη διάρκεια)

Άλλες σημασίες – χρήσεις:

δίνουμε οδηγίες με ευγενικό τρόπο,

π.χ. Θα στρίψετε αριστερά και μετά θα προχωρήσετε...

σε ερωτήσεις που εκφράζουν ευγενική παράκληση,

π.χ. Θα μου πείτε τι ώρα είναι, παρακαλώ;

στην αφηγηματική παρουσίαση των ενεργειών και

των επιτευγμάτων κάποιου στο παρελθόν,

π.χ. Ο Α.Π. γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια. Σε ηλικία δεκαέξι ετών θα έρθει στην Αθήνα όπου θα ολοκληρώσει

τις βασικές του σπουδές.

Συντελεσμένος Μέλλοντας παρουσιάζουμε ένα γεγονός που θα έχει ολοκληρωθεί(συντελεστεί) στο μέλλον, πριν από κάτι άλλο,

π.χ. όταν επιστρέψεις, θα έχω κοιμηθεί

Άλλες σημασίες – χρήσεις:

δηλώνουμε πιθανότητα, π.χ. Θα έχει έρθει, φαντάζομαι (= είναι πιθανό να έχει έρθει)

Παρακείμενος συνδέουμε ένα γεγονός που έχει γίνει στο παρελθόν και τα αποτελέσματά του φτάνουν στο παρόν

π.χ. Μέχρι σήμερα έχω ξοδέψει εκατό ευρώ (η πράξη έγινε στο παρελθόν αλλά το αποτέλεσμά της φτάνει στο παρόν)

Υπερσυντέλικος αναφερόμαστε σε ένα γεγονός που έχει γίνει

στο παρελθόν πριν από ένα άλλο

π.χ. Όταν ήρθες, είχα φύγει.

17 Φεβ 2009

Linguistic Tree Constructor (LTC)

Είναι ένα ελεύθερο πρόγραμμα για τη σχεδίαση Γλωσσολογικών Συντακτικών Δεντρο-διαγραμμάτων. Σε αντίθεση με τα περισσότερα παρόμοια προγράμματα,ltc δενείναι για σχεδίαση μικρών παραδειγμάτων, αλλά για γρήγορα ανάλυση μεγάλης έκτασης κειμένων, χρησιμοποιώντας το ποντίκι σας.
Το πρόγραμμα δεν κάνει την ανάλυση μόνο του, αλλά απλώς δίδει στον χρήστη τη δυνατότητα να οικοδομήσει τη σύνταξη δένδρων, με Κόμβους που επιλέγονται από το χρήστη.
Κατεβάστε το ΕΔΩ!!

Linguistic Tree Constructor (LTC) is a free program for drawinglinguistic syntax trees. In contrast to most other similar programs,LTC is not for drawing small examples, but for quickly analyzing largeamounts of text, using your mouse. The program does no analysis onits own, but simply lets the user build linguistic syntax trees, withtree-node labels choosable by the user.LTC version 3.0.2 can be downloaded via this URL:http://ltc.sourceforge.net/download.html

12 Φεβ 2009

Ύλη Γλωσσολογίας Ε' Εξαμήνου (ΦΓ 24)- Ν.Παντελίδης

Γλωσσολογία Ε' Εξαμήνου, (ΦΓ 24), 1.Φωνολογία της Αρχαίας Ελληνικής
2.Μορφολογία της Αρχαίας Ελληνικής

Ενότητες στις οποίες θα εξετάσει για το χειμερινό εξάμηνο 2008-2009:

1.Φωνολογία της Αρχαίας Ελληνικής

α) Η έννοια του φωνολογικού νόμου. Η θεωρία των Νεογραμματικών.

β) Τα είδη των φθογγικών μεταβολών.

γ) Η προφορά της αρχαίας ελληνικής, πηγές και Ερασμική προφορά.

δ) Απόλυτη και σχετική χρονολόγηση των φωνητικών μεταβολών.

ε) Το φωνολογικό σύστημα της Ινδοευρωπαϊκής, Μεταπτώσεις: Ορισμός του φαινομένου, μεταπτωτικές βαθμίδες των μονοσύλλαβων μορφημάτων της ΑΕ.

στ) Οι μεταβολές της Αρχαίας Ελληνικής: Τροπές, σιγήσεις-αποβολές, αντεκτάσεις, ανομοιώσεις, βραχύνσεις, διάφορες συνδυαστές μεταβολές (π.χ. συμπλέγματα από κλειστό και *y , συριστικοποίηση ti > si, επένθεση, αντιμεταχώρηση ), συναιρέσεις, νόμος της εκτάσης εν συνθέσει, της ρυθμικής εκτάσης.
Συνίζηση, έκθλιψη-αφαίρεση, κράση, υφαίρεση.
Γνήσιες και νόθες δίφθογγοι. Ο τονισμός της Αρχαίας Ελληνικής.


2.Μορφολογία της Αρχαίας Ελληνικής


α) Γενικά για τη μορφολογική δομή των κλιτών μερών του λόγου της Ινδοευρωπαϊκής και της Αρχαίας Ελληνικής.

β) Κλιτική μορφολογία του ονόματος της Ινδοευρωπαϊκής:
Κατηγορίες: γένος, αριθμός, πτώση. Καταλήξεις του ονόματος, κατάταξη των ουσιαστικών της Ινδοευρωπαϊκής ανάλογα με τη δομή τους, σχηματισμός. Οι εξελίξεις στην Αρχαία Ελληνική.

γ) Μορφολογία της αντωνυμίας (περιληπτικά).

δ) Σχηματισμός των παραθετικών του επιθέτου.

ε) Μορφολογία του Ρήματος: Πρόσωπο, αριθμός, χρόνος, έγκλιση, φωνή.
Mετοχές, απαρέμφατα, ρηματικά επίθετα. Οι καταλήξεις του ρήματος. Κατάταξη του ρήματος της Ινδοευρωπαϊκής – σχηματισμός των διαφόρων κατηγοριών (χρόνοι, εγκλίσεις, μετοχές ). Οι εξελίξεις των φαινομένων στην Αρχαία Ελληνική.


Επιπλέον στην ύλη συμπεριλαμβάνονται και τα Συμπληρώματα Φωνολογίας και Μορφολογίας. Όλα θα τα βρείτε ΕΔΩ!!!!7 Φεβ 2009

Georg Ostrogorsky "Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους" Δείτε το και Αγοράστε το!!


Είναι περιττό να υπογραμμίσουμε την αξία της Ι σ τ ο ρ ί α ς τ ο υ Β υ ζ α ν τ ι ν ο ύ Κ ρ ά τ ο υ ς
του αείμνηστου Γεωργίου Ostrogorsky, που θεωρείται πια έργο κλασικό. Οι πολλαπλές
εκδόσεις του πρωτότυπου γερμανικού κειμένου και η μετάφρασή του σε πολλές γλώσσες
μαρτυρούν, τη γενική αναγνώρισή του. Μπορεί κανείς να ισχυρισθεί χωρίς υπερβολή ότι
το βιβλίο αυτό συντρόφευσε ως βασικό βοήθημα στις σπουδές και στις μελέτες τους όλους
τους βυζαντινολόγους μετά τον πόλεμο και έτσι επηρέασε όσο κανένα άλλο τη διεθνή
έρευνα για την ιστορία του Βυζαντίου στα τελευταία σαράντα χρόνια. Ήταν καιρός να
γίνει προσιτό και στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό, τους φοιτητές και τους ερευνητές.

6 Φεβ 2009

Εdward Sapir "Language: An Introduction to the Study of Speech". 1921


Ο φημισμένος γλωσσολόγος και ο ανθρωπολόγος Edward Sapir έγραψε αυτήν την εργασία για να παρουσιάσει τη γλώσσα "σε σχέση με άλλα θεμελιώδη ενδιαφέροντα —το πρόβλημα της σκέψης, τη φύση της ιστορικής διαδικασίας, τη φυλή, τον πολιτισμό, την τέχνη." Η γλώσσα είναι όχι μόνο μια μελέτη της γλώσσας και του πολιτισμού, αλλά τελικά για τον κόσμο των σχέσεων και των επιρροών.

2 Φεβ 2009

Περί Ηθικής...... On Moral (english text bellow greek)

Βλέπω κάθε μέρα να γίνονται πολλές συζητήσεις για την ηθική - ποιός είναι ηθικός, ανήθικος, ο άντρας ή η γυναίκα κτλπ......
Αν και, γενικά, αυτού του είδους οι συζητήσεις μου αρέσουν, έχω να πώ ότι όλοι επικεντρώνουν την Ηθική σε λάθος αντικείμενα αναφοράς: Το άτομο, τον χαρακτήρα, το φύλο.
Έτσι θεωρούν ανήθικο κάποιον που άλλα λέει κι άλλα κάνει, αυτόν/ή που έχει μια εξωσυζυγική σχέση, όποιον λέει ψέμματα για να ρίξει κάποια/ον στο κρεββάτι, και πάει λέγοντας..
Εδώ, λοιπόν, βλέπουν το δέντρο και χάνουν το δάσος.
Κατά τη γνώμη μου, η Ηθική είναι ένα προϊόν της κοινωνίας και όχι των ατομικών ιδιοτήτων ή χαρακτηριστικών, που συναποτελούν αυτό που ονομάζουμε Χαρακτήρα.
Αν θα ήθελα να την ορίσω, θα το έκανα ως εξής:

"
Ηθική είναι το σύνολο των κοινωνικών συμβάσεων, που ακολουθούνται από τα μέλη μιας δεδομένης κοινωνίας, σε ορισμένο τόπο και χρόνο".

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των
κοινωνικών συμβάσεων, είναι η Καθολικότητα, δηλ, αποτελούν τον Κανόνα και όχι την Εξαίρεση και ότι εφαρμόζονται αποκλειστικά σε κοινωνικά φαινόμενα και όχι σε ατομικές ιδιότητες και αποκλίσεις.Αν το μεγαλύτερο μέρος μιας κοινωνίας παραβαίνει μια ισχύουσα κοινωνική σύμβαση, τότε η σύμβαση αυτή παύει να ισχύει και καταργείται σταδιακά και σε βάθος χρόνου.Στο διάστημα κατά το οποίο διαρκεί αυτή η μεταβολή, επικρατεί η Κοινωνική Υποκρισία.
Οι κοινωνικές συμβάσεις δεν είναι οι ίδιες για όλες τις κοινωνίες. Κάθε κοινωνία διαμορφώνει τις συμβάσεις της ανάλογα με τις
Ανάγκες της και πρωτίστως τον Σκοπό τον οποίο πρόκειται να υπηρετήσουν.

Κύριο χαρακτηριστικό της
κοινωνίας είναι η Δυναμική της, δηλ., η ιδιότητά της να μεταβάλλεται μέσα στο χρόνο, Άρα να μεταβάλλει η ίδια από μόνη της και τις κοινωνικές συμβάσεις που την διέπουν.

Αλλαγή
τόπου (μετανάστευση,μετοίκηση), συνεπάγεται και αλλαγή των κοινωνικών συμβάσεων, για την ένταξη του ατόμου/ομάδας στην κοινωνία αποδοχής. Σε αντίθετη περίπτωση, έχουμε ως αποτέλεσμα την Περιθωριοποίηση του ατόμου/ομάδας (Γκέτο).

Έτσι, αποσυνδέεται η Ηθική από το Καλό / Κακό, Σωστό/Λάθος, Πρέπον/μη -Πρέπον και όλες τις αντιθέσεις σε γενικότερο πλαίσιο.
Αυτό που σήμερα μια κοινωνία θεωρεί Λάθος, κάποια στιγμή στο παρελθόν η ίδια κοινωνία το θεωρούσε Σωστό. Π.χ. Ο γάμος ή η ερωτική σχέση μεταξύ συγγενικών προσώπων.
Αυτό που σήμερα μια κοινωνία θεωρεί Σωστό/Λάθος, μια άλλη κοινωνία σήμερα, σε κάποιον άλλο τόπο το θεωρεί Λάθος/Σωστό. Π.χ. Η ταφή ή το Κάψιμο των νεκρών.
Η σωστή επιστημονική προσέγγιση είναι η
Περιγραφή των κοινωνιών και όχι η άσκηση κριτικής σύμφωνα με τις δικές μας υποσυνείδητες κοινωνικές συμβάσεις.
Συμπερασματικά, Ηθική ή Ανήθικη μπορεί να χαρακτηριστεί μόνο μια Κοινωνία και όχι μεμονωμένα άτομα που ανήκουν σ'αυτή και κρίνοντας πάντα σύμφωνα με τις συμβάσεις που διέπουν καθολικά την ίδια την κοινωνία και μόνο αυτή.

I hear every day to be made many debates on moral - who is moral, immoral, the man or woman etc ...... Although, generally, this is the type of debate I like, I have to say that all focus the moral reference in the wrong objects: a person, character, the sex.Thus consider immoral someone who other says and other do, somebody who has an extramarital relationship, anyone who says anything to lay down with someone in bed, and so on and on...
In my opinion, moral is a product of society and not of individual properties , constituting what we call nature. If I would like to dictate, I would do this as follows:
"moral is all the social conventions, followed by the members of a given society, to a certain time and place".
Special feature of the social contracts is the universality, (are the rule rather than the exception) and that apply solely to social phenomena and not in individual properties and deviations. If the major part of a society infringes an existing social contract, then this Convention shall cease to apply and phased out in-depth of time.Period during which lasts this change, prevails social hypocrisy.
The social conventions are not the same for all societies. Any society creates contracts according to the needs and primarily the purpose which is to serve.
The main feature of society is its dynamic, i.e. , the capacity to change over time, thus alters itself and the social conventions which govern it.
CHANGE OF PLACE (immigration,transplantation), entail and change to social contracts due integration of the individual/group in society acceptance. Otherwise, the result is the marginalisation of the individual or group (ghettos).
Thus, moral disconnects from good / bad, right/wrong, proper/non--proper and all the contradictions in a broader context.
What is today a society considers it wrong, some time in the past the same society considered it right. For example the marriage or erotic relationship between related persons. What is today a society considers it appropriate/wrong, another society today, to another place, considers it wrong/right. For example The landfill or the burning of the dead.
The proper scientific approach is the description of the societies and not the criticism in accordance with our own sud-consius social Conventions.
In conclusion, moral or immoral may only be described as a social feature rather than individuals belonging to this and judging always in accordance with the universal conventions governing this society itself and only this.

Kαλωσόρισμα-Welcoming-Bienvenidos

Αν και καθημερινά χρησιμοποιούμε τη γλώσσα, αν και όλοι μας εκφράζουμε ισχυρές απόψεις για τη δομή της, για τις ιδιότητές της και για τη σωστή της χρήση, σπάνια σταματούμε, έστω και για μια στιγμή, για να σκεφτούμε για αυτό το θαύμα.
Οι λεγόμενοι "ειδικοί" της γλώσσας, μας μιλάνε για την "κακή" χρήση του από ανέκαθεν" ή και άλλων λέξεων, μας δίνουν διαλέξεις για την ετυμολογία τους, αλλά επιμελώς δεν μπαίνουν μέσα στο ίδιο το θαύμα της γλώσσ" ας: Το πώς στην πραγματικότητα λειτουργεί .
Σας ζητώ να σκεφτείτε για ένα μόνο λεπτό: αυτή τη στιγμή διαβάζετε αυτό το κείμενο και το κατανοείτε, αλλά, δεν έχετε συνειδητή γνώση για το πώς το καταφέρνετε!
Η μελέτη αυτού ακριβώς του μυστηρίου, είναι η επιστήμη της Γλωσσολογίας.

Η γλώσσα είναι μια ψυχολογική ή γνωσιακή ιδιότητα των ανθρώπων. Δηλαδή,υπάρχουν κάποιες ομάδες νευρώνων που δουλεύουν ασταμάτητα στον εγκέφαλό μου και μου επιτρέπουν αυτή τη στιγμή να κάθομαι εδώ και να παράγω αυτές τις ομάδες από γράμματα. Ανάλογα, σε εσάς υπάρχουν άλλες ομάδες νευρώνων που σας επιτρέπουν να κατανοείτε αυτά τα σημεία και να τα "μεταφράζετε" σε κατανοητές ιδέες και σκέψεις.

Υπάρχουν όμως κι άλλα πολλά υποσυστήματα που εμπλέκονται εδώ.
Αν εγώ, αυτή τη στιγμή, σας μιλούσα, θα παρήγαγα ηχητικά κύματα με τις φωνητικές μου χορδές και θα άρθρωνα ήχους ομιλίας με την γλώσσα, τα χείλη, τις φωνητικές χορδές. Στην άλλη άκρη, εσείς θα ακούγατε αυτά τα ηχητικά κύματα και θα τα μεταφράζατε σε ήχους ομιλίας χρησιμοποιώντας τα ακουστικά σας όργανα. Αυτή η μελέτη της Ακουστικής και της Άρθρωσης της ομιλίας ονομάζεται: Φωνητική.

Όταν πιά θα μεταφράσετε τα ηχητικά κύματα σε νοητικές αναπαραστάσεις, τα αναλύετε σε συλλαβές και τα κατηγοριοποιείτε.
Π.χ. Κάθε ομιλητής της ελληνικής γνωρίζει ότι το συμφωνικό σύμπλεγμα /χθ/ είναι επιτρεπτό στην ελληνική, αλλά το σύμπλεγμα */θχ/ όχι. Έτσι η ψευδο-λέξη /χθέτα/ μπορεί να υπάρξει, ενώ η */θχέτα/ , όχι. Αυτό το πεδίο της γλωσσικής επιστήμης εξετάζει η Φωνολογία.

Μετά θα παίρνατε αυτές τις ομάδες των ήχων και θα τις οργανώνατε σε μονάδες με σημασία ( Μορφήματα και λέξεις).
Π.χ, η λέξη "άνεργος" αποτελείται από τρία μορφήματα: το πρόθημα α(ν)-, που σημαίνει "μη/όχι", το θέμα -εργ-, που φέρει και την κύρια σημασία, και το το επίθημα -ος, που σημαίνει: (ενικός αριθμός), (ονομαστική πτώση), (αρσενικό γένος). Κι έτσι, ολόκληρη η σημασία της λέξης "άνεργος" σημαίνει στη Ν.Ε. " αυτός που δεν έχει εργασία", και αποτελεί την μελέτη της Μορφολογίας.

Κατόπιν θα οργανώσετε αυτές τις λέξεις σε φράσεις και προτάσεις.Αυτή είναι η μελέτη της Σύνταξης.

Για τα υπόλοιπα πεδία της Γλωσσολογίας θα ασχοληθούμε στις ανάλογες σελίδες όταν προκύψουν...Ευχαριστώ εκ των προτέρων,

Καλό ταξίδι στον μαγικό μας κόσμο!