12 Φεβ 2009

Ύλη Γλωσσολογίας Ε' Εξαμήνου (ΦΓ 24)- Ν.Παντελίδης

Γλωσσολογία Ε' Εξαμήνου, (ΦΓ 24), 1.Φωνολογία της Αρχαίας Ελληνικής
2.Μορφολογία της Αρχαίας Ελληνικής

Ενότητες στις οποίες θα εξετάσει για το χειμερινό εξάμηνο 2008-2009:

1.Φωνολογία της Αρχαίας Ελληνικής

α) Η έννοια του φωνολογικού νόμου. Η θεωρία των Νεογραμματικών.

β) Τα είδη των φθογγικών μεταβολών.

γ) Η προφορά της αρχαίας ελληνικής, πηγές και Ερασμική προφορά.

δ) Απόλυτη και σχετική χρονολόγηση των φωνητικών μεταβολών.

ε) Το φωνολογικό σύστημα της Ινδοευρωπαϊκής, Μεταπτώσεις: Ορισμός του φαινομένου, μεταπτωτικές βαθμίδες των μονοσύλλαβων μορφημάτων της ΑΕ.

στ) Οι μεταβολές της Αρχαίας Ελληνικής: Τροπές, σιγήσεις-αποβολές, αντεκτάσεις, ανομοιώσεις, βραχύνσεις, διάφορες συνδυαστές μεταβολές (π.χ. συμπλέγματα από κλειστό και *y , συριστικοποίηση ti > si, επένθεση, αντιμεταχώρηση ), συναιρέσεις, νόμος της εκτάσης εν συνθέσει, της ρυθμικής εκτάσης.
Συνίζηση, έκθλιψη-αφαίρεση, κράση, υφαίρεση.
Γνήσιες και νόθες δίφθογγοι. Ο τονισμός της Αρχαίας Ελληνικής.


2.Μορφολογία της Αρχαίας Ελληνικής


α) Γενικά για τη μορφολογική δομή των κλιτών μερών του λόγου της Ινδοευρωπαϊκής και της Αρχαίας Ελληνικής.

β) Κλιτική μορφολογία του ονόματος της Ινδοευρωπαϊκής:
Κατηγορίες: γένος, αριθμός, πτώση. Καταλήξεις του ονόματος, κατάταξη των ουσιαστικών της Ινδοευρωπαϊκής ανάλογα με τη δομή τους, σχηματισμός. Οι εξελίξεις στην Αρχαία Ελληνική.

γ) Μορφολογία της αντωνυμίας (περιληπτικά).

δ) Σχηματισμός των παραθετικών του επιθέτου.

ε) Μορφολογία του Ρήματος: Πρόσωπο, αριθμός, χρόνος, έγκλιση, φωνή.
Mετοχές, απαρέμφατα, ρηματικά επίθετα. Οι καταλήξεις του ρήματος. Κατάταξη του ρήματος της Ινδοευρωπαϊκής – σχηματισμός των διαφόρων κατηγοριών (χρόνοι, εγκλίσεις, μετοχές ). Οι εξελίξεις των φαινομένων στην Αρχαία Ελληνική.


Επιπλέον στην ύλη συμπεριλαμβάνονται και τα Συμπληρώματα Φωνολογίας και Μορφολογίας. Όλα θα τα βρείτε ΕΔΩ!!!!Δεν υπάρχουν σχόλια:

Kαλωσόρισμα-Welcoming-Bienvenidos

Αν και καθημερινά χρησιμοποιούμε τη γλώσσα, αν και όλοι μας εκφράζουμε ισχυρές απόψεις για τη δομή της, για τις ιδιότητές της και για τη σωστή της χρήση, σπάνια σταματούμε, έστω και για μια στιγμή, για να σκεφτούμε για αυτό το θαύμα.
Οι λεγόμενοι "ειδικοί" της γλώσσας, μας μιλάνε για την "κακή" χρήση του από ανέκαθεν" ή και άλλων λέξεων, μας δίνουν διαλέξεις για την ετυμολογία τους, αλλά επιμελώς δεν μπαίνουν μέσα στο ίδιο το θαύμα της γλώσσ" ας: Το πώς στην πραγματικότητα λειτουργεί .
Σας ζητώ να σκεφτείτε για ένα μόνο λεπτό: αυτή τη στιγμή διαβάζετε αυτό το κείμενο και το κατανοείτε, αλλά, δεν έχετε συνειδητή γνώση για το πώς το καταφέρνετε!
Η μελέτη αυτού ακριβώς του μυστηρίου, είναι η επιστήμη της Γλωσσολογίας.

Η γλώσσα είναι μια ψυχολογική ή γνωσιακή ιδιότητα των ανθρώπων. Δηλαδή,υπάρχουν κάποιες ομάδες νευρώνων που δουλεύουν ασταμάτητα στον εγκέφαλό μου και μου επιτρέπουν αυτή τη στιγμή να κάθομαι εδώ και να παράγω αυτές τις ομάδες από γράμματα. Ανάλογα, σε εσάς υπάρχουν άλλες ομάδες νευρώνων που σας επιτρέπουν να κατανοείτε αυτά τα σημεία και να τα "μεταφράζετε" σε κατανοητές ιδέες και σκέψεις.

Υπάρχουν όμως κι άλλα πολλά υποσυστήματα που εμπλέκονται εδώ.
Αν εγώ, αυτή τη στιγμή, σας μιλούσα, θα παρήγαγα ηχητικά κύματα με τις φωνητικές μου χορδές και θα άρθρωνα ήχους ομιλίας με την γλώσσα, τα χείλη, τις φωνητικές χορδές. Στην άλλη άκρη, εσείς θα ακούγατε αυτά τα ηχητικά κύματα και θα τα μεταφράζατε σε ήχους ομιλίας χρησιμοποιώντας τα ακουστικά σας όργανα. Αυτή η μελέτη της Ακουστικής και της Άρθρωσης της ομιλίας ονομάζεται: Φωνητική.

Όταν πιά θα μεταφράσετε τα ηχητικά κύματα σε νοητικές αναπαραστάσεις, τα αναλύετε σε συλλαβές και τα κατηγοριοποιείτε.
Π.χ. Κάθε ομιλητής της ελληνικής γνωρίζει ότι το συμφωνικό σύμπλεγμα /χθ/ είναι επιτρεπτό στην ελληνική, αλλά το σύμπλεγμα */θχ/ όχι. Έτσι η ψευδο-λέξη /χθέτα/ μπορεί να υπάρξει, ενώ η */θχέτα/ , όχι. Αυτό το πεδίο της γλωσσικής επιστήμης εξετάζει η Φωνολογία.

Μετά θα παίρνατε αυτές τις ομάδες των ήχων και θα τις οργανώνατε σε μονάδες με σημασία ( Μορφήματα και λέξεις).
Π.χ, η λέξη "άνεργος" αποτελείται από τρία μορφήματα: το πρόθημα α(ν)-, που σημαίνει "μη/όχι", το θέμα -εργ-, που φέρει και την κύρια σημασία, και το το επίθημα -ος, που σημαίνει: (ενικός αριθμός), (ονομαστική πτώση), (αρσενικό γένος). Κι έτσι, ολόκληρη η σημασία της λέξης "άνεργος" σημαίνει στη Ν.Ε. " αυτός που δεν έχει εργασία", και αποτελεί την μελέτη της Μορφολογίας.

Κατόπιν θα οργανώσετε αυτές τις λέξεις σε φράσεις και προτάσεις.Αυτή είναι η μελέτη της Σύνταξης.

Για τα υπόλοιπα πεδία της Γλωσσολογίας θα ασχοληθούμε στις ανάλογες σελίδες όταν προκύψουν...Ευχαριστώ εκ των προτέρων,

Καλό ταξίδι στον μαγικό μας κόσμο!