20 Ιαν 2009

Θέματα Ιστορίας της Ελληνικής Γλώσσας ©www.greek-language.gr

Περιεχόμενα

 1. Α.-Φ. Χριστίδης: Όψεις της γλώσσας
 2. Μαρία Κακριδή-Φερράρι: Διάλεκτος
 3. Μαρία Κακριδή-Φερράρι: Στάσεις απέναντι στη γλώσσα
 4. Μαρία Καραλή: Γλώσσα και γραφή
 5. Γιώργος Παπαναστασίου: Γλωσσική αλλαγή: Η ιστορική εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας
 6. Κική Νικηφορίδου: Η γλωσσική πραγματικότητα της αρχαιότητας
 7. Νίκος Παντελίδης: Αρχαίες ελληνικές διάλεκτοι
 8. Ελένη Αντωνοπούλου: Η προφορά των αρχαίων ελληνικών
 9. Ελένη Αντωνοπούλου: Τόνοι και πνεύματα
 10. Άννα Μίσσιου: Γραφή και ελληνική γλώσσα
 11. Νίκος Παντελίδης: Δημιουργία της ελληνιστικής κοινής
 12. Michel Lassithiotakis: Η Ελληνική γλώσσα από τον 12ο εως τον 17ο αιώνα: Πηγές και εξέλιξη (Διαθέσιμο και στα γαλλικά
 13. Henri Tonnet: Για μια ιστορία του ελληνικού λεξιλογίου (Διαθέσιμο και στα γαλλικά)
 14. Georges Drettas: Η ελληνική, γλώσσα βαλκανική (Διαθέσιμο και στα γαλλικά)
 15. Πέτρος Διατσέντος: Οι τύχες της αρχαίας ελληνικής
 16. Ευάγγελος Β. Πετρούνιας: Oι τύχες των αρχαίων ελληνικών λέξεων στον νεότερο κόσμο: Λεξιλόγιο και διαχρονικότητα της ελληνικής γλώσσας
 17. Νίκος Δ. Βαρμάζης: Τα αρχαία ελληνικά στην εκπαίδευση
 18. Πέτρος Διατσέντος: Γλωσσικό ζήτημα
 19. Αντώνης Λιάκος: Γλώσσα και έθνος στη νεότερη Ελλάδα
 20. Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης: Συζητήσεις για τη διαμόρφωση εθνικής γλώσσας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Kαλωσόρισμα-Welcoming-Bienvenidos

Αν και καθημερινά χρησιμοποιούμε τη γλώσσα, αν και όλοι μας εκφράζουμε ισχυρές απόψεις για τη δομή της, για τις ιδιότητές της και για τη σωστή της χρήση, σπάνια σταματούμε, έστω και για μια στιγμή, για να σκεφτούμε για αυτό το θαύμα.
Οι λεγόμενοι "ειδικοί" της γλώσσας, μας μιλάνε για την "κακή" χρήση του από ανέκαθεν" ή και άλλων λέξεων, μας δίνουν διαλέξεις για την ετυμολογία τους, αλλά επιμελώς δεν μπαίνουν μέσα στο ίδιο το θαύμα της γλώσσ" ας: Το πώς στην πραγματικότητα λειτουργεί .
Σας ζητώ να σκεφτείτε για ένα μόνο λεπτό: αυτή τη στιγμή διαβάζετε αυτό το κείμενο και το κατανοείτε, αλλά, δεν έχετε συνειδητή γνώση για το πώς το καταφέρνετε!
Η μελέτη αυτού ακριβώς του μυστηρίου, είναι η επιστήμη της Γλωσσολογίας.

Η γλώσσα είναι μια ψυχολογική ή γνωσιακή ιδιότητα των ανθρώπων. Δηλαδή,υπάρχουν κάποιες ομάδες νευρώνων που δουλεύουν ασταμάτητα στον εγκέφαλό μου και μου επιτρέπουν αυτή τη στιγμή να κάθομαι εδώ και να παράγω αυτές τις ομάδες από γράμματα. Ανάλογα, σε εσάς υπάρχουν άλλες ομάδες νευρώνων που σας επιτρέπουν να κατανοείτε αυτά τα σημεία και να τα "μεταφράζετε" σε κατανοητές ιδέες και σκέψεις.

Υπάρχουν όμως κι άλλα πολλά υποσυστήματα που εμπλέκονται εδώ.
Αν εγώ, αυτή τη στιγμή, σας μιλούσα, θα παρήγαγα ηχητικά κύματα με τις φωνητικές μου χορδές και θα άρθρωνα ήχους ομιλίας με την γλώσσα, τα χείλη, τις φωνητικές χορδές. Στην άλλη άκρη, εσείς θα ακούγατε αυτά τα ηχητικά κύματα και θα τα μεταφράζατε σε ήχους ομιλίας χρησιμοποιώντας τα ακουστικά σας όργανα. Αυτή η μελέτη της Ακουστικής και της Άρθρωσης της ομιλίας ονομάζεται: Φωνητική.

Όταν πιά θα μεταφράσετε τα ηχητικά κύματα σε νοητικές αναπαραστάσεις, τα αναλύετε σε συλλαβές και τα κατηγοριοποιείτε.
Π.χ. Κάθε ομιλητής της ελληνικής γνωρίζει ότι το συμφωνικό σύμπλεγμα /χθ/ είναι επιτρεπτό στην ελληνική, αλλά το σύμπλεγμα */θχ/ όχι. Έτσι η ψευδο-λέξη /χθέτα/ μπορεί να υπάρξει, ενώ η */θχέτα/ , όχι. Αυτό το πεδίο της γλωσσικής επιστήμης εξετάζει η Φωνολογία.

Μετά θα παίρνατε αυτές τις ομάδες των ήχων και θα τις οργανώνατε σε μονάδες με σημασία ( Μορφήματα και λέξεις).
Π.χ, η λέξη "άνεργος" αποτελείται από τρία μορφήματα: το πρόθημα α(ν)-, που σημαίνει "μη/όχι", το θέμα -εργ-, που φέρει και την κύρια σημασία, και το το επίθημα -ος, που σημαίνει: (ενικός αριθμός), (ονομαστική πτώση), (αρσενικό γένος). Κι έτσι, ολόκληρη η σημασία της λέξης "άνεργος" σημαίνει στη Ν.Ε. " αυτός που δεν έχει εργασία", και αποτελεί την μελέτη της Μορφολογίας.

Κατόπιν θα οργανώσετε αυτές τις λέξεις σε φράσεις και προτάσεις.Αυτή είναι η μελέτη της Σύνταξης.

Για τα υπόλοιπα πεδία της Γλωσσολογίας θα ασχοληθούμε στις ανάλογες σελίδες όταν προκύψουν...Ευχαριστώ εκ των προτέρων,

Καλό ταξίδι στον μαγικό μας κόσμο!